Dienstag, 28. Februar 2012

مذهب


مذهب مردم را متقاعد كرده كه : مردی نامرئي در آسمانها زندگي مي كند
كه تمام رفتارهاي تو را زير نظر دارد، لحظه به لحظه آن را.
و اين مرد نامرئي فهرستی دارد از تمام كارهايي كه تو نبايد آنها را انجام دهي،
و اگر يكي از اين كارها را انجام دهي،
او تو را به جايي مي فرستد كه پر از آتش و دود و سوختن
و شكنجه شدن و ناراحتي است و بايد تا ابد در آنجا زندگي كني،
رنج بكشي، بسوزي و فرياد و ناله كني
ولي او تو را دوست دارد… !
" جورج كارلين"
 
مذهب چيست؟
يک فيلسوف تابحال هرگز يک روحاني را نکشته است،  
در حاليکه روحانيون فلاسفه زيادي را کشته اند....
"دنيس ديروت"
   
وقتي که مردم بيشتر آگاه مي شوند،
کمتر به روحاني و بيشتر به معلم توجه مي کنند.
"رابرت گرين اينگر سول"
 
دين بهترين وسيله
براي ساکت نگه داشتن عوام است.
"ناپلئون بناپارت"
 
وقتي مروجين مذهبي به سرزمين ما آمدند،
در دست شان کتاب مقدس داشتند و ما در دست زمين هايمان را داشتيم.
پنجاه سال بعد، ما در دست کتاب هاي مقدس داشتيم و آنها در دست زمين هاي ما را داشتند.
" جومو کيانتا"
 
روحانى نسبت به برهنگى و رابطه طبيعى دو جنس حساسيت دارد،
اما از کنار فقر و فلاکت مى گذرد.
"سوزان ارتس"
 
قسمت هايى از انجيل را که من نمى فهمم ناراحتم نمى کنند،
قسمت هايى از آن را که مى فهمم معذبم مى کنند.
"مارک تواين"
   
به من بگو قبل از تولد کجا بوده اي
تا به تو بگويم پس از مرگ کجا خواهي رفت.
"نيچه"
   
يكي از بزرگترين تراژدي هاي بشريت اين است كه
اخلاقيات بوسيله دين دزديده شده است.
" آرتور سي كلارك"
   
آنجا كه علم پايان مي يابد،
مذهب آغاز ميگردد .
" بنجامين ديزرائيلي"
   
دين،
افساري است که به گردن تان مي اندازند،
تا خوب سواري دهيد، و هرگز پياده نمي شوند، باشد که رستگار شويد... "کائوچيو"

 
    اولين روحاني جهان اولین شيادی بود که به اولین ابله رسيد. "ولتر"  


Freitag, 24. Februar 2012

زهرآگین

اهداء میکنم به انسانهاییکه برای افغانستان ـ  سرزمین من صادقانه میاندیشند.


وای ایوای ما مسلمانان
 رنگ بغضیم
حجم سنگین شقاوت، زهر تلخیم
 ما مسلمانان چه بیدردیم چه بیدردیم...
وای ایوای ما مسلمانان
 بیگانه هاییم  از خدای خویش، بیگانه ایم از خویش
ما مسلمانان چه دردانگیزنامردیم
ما مسلمانان به زخم دست و پای کودکی
 زهرهزاران نیشخند را هدیه میداریم
ما به قرآن دست میمانیم، و زیر چادر سوگند
لکه های خون قلب مادری را
 لکه ی صدها خیانت را، جنایت را
بی دریغ پنهان میداریم ـ که در دستان ما داغ اند...
ما مسلمانان کباب گوشت آدم میخوریم
جامهای ما پراز خون ضعیفان
مستِ مست، وشیهه برلبهای ما هربار ازجهنم شعله میبارد 
آسمان ما خدای دیگری دارد...
ما از همه بالاتریم ـ والاتریم و بهترین استیم
ما از تمام دانش دنیا فقط باریش طالب وار خوکردیم
 ـ وای ایوای ما مغرورترین استیم
ما شبیه کرم ها در میان گند و خندق جان میگریم
ما مسلمانان از همه بالاتریم و بهتریم ـ مامسلمانان!
کودکان با دستهای تکه تکه کفشهای چرم ما را
مثل بال نقره ی خورشید، میزنند صیقل
کودکی دیگر میان کوره های خشت میپوسد
وای ایوای ما مسلمانان، تا دم مسجد
پیشروی چشمهای خالق هستی، با ریاکاری
میشماریم دانه تسبیح و دردل
 طرح ویرانی برای خانه ی آن دیگری را
نقش میبنیدم
  ما مسلمانان دردرون داش های خشت سازی
 شادِ رویای کباب دست و ران کودکی
 در اشتهای سفره ی رنگین خود مستیم
ما مسلمانان مادری رادر عزای سوگ فرزندش
 در آنسوهای دریا ها و کوه ها
زخم میکاریم
ما مسلمانان، مهمان نوازانی عجیب روزگارانیم
ما مسلمانان، نان و آب کودک خودرا زدستان غریبِ مرد غربی می ستانیم
ما مسلمانان عجب مغرورـ شاش در دستان ودر دیگ همانی می کنیم
 کوخانه ی مارا نگهبان است
ما مسلمانان، مسلمان تر ازآنیم کان خدای عالمی خواهد
ما مسلمانان، مسلمان تر ازآنیم کان خدای عالمی میخواست
"مامسلمانان زقرآن پوست را برداشتیم و مغز قرآن را به آتش سوختیم"* ایوای
ما مسلمانان عاصی و دیوانه و مسموم نفرت
ریاکار و غلط ،چرکین
مست لذت از وجود کودکی، مفلوک وخونین لکه دستان خودرا
 درصفای برگهای پاک قرآن میکنیم پنهان
بزم شادی میزنیم ـ نازک پسرهای عفیف و بیگناهی را
به کام خویش میخوانیم
ما مسلمانان شهوت عاصی خودرا
درمیان رانهای کودک بی آب و نانی رام می داریم
ما مسلمانان میدریم پیراهن یک دختر نابالغ و تنهای بیکس را
می مکیم ومیجویم پوست تنش را،سینه هایش را،  لبانش را  
ما مسلمانان در سجود و در رکوع حتی درون خانه پاکیزه آن خالق یکتا
 غرق رویای تجاوز
مست بوی خون وگوشت کودکانیم، مست خون نوجوانانیم
ما مسلمانان افغانی،شبیه زخم ناسوری بروی پاک قرآنیم.

نادیه فضل 24 فبروری2012

* مازقرآن مغز را برداشتیم / پوست را پیش خران انداختیم
                                      مولانای بلخی

از بیستم ماه فبروری تا امروز که من درد اینهمه مصیبت راگریه شدم، ده ها جوان و انسان سرزمین من طعمه آتش خشم شدند، خشمی که دلیل آن به گمان، سوزانیدن برگهای قرآن مجید توسط سربازان امریکایی بوده است. این خشم ها وخشونت ها مثل اژدهای هفت سری انسان را، به هیولا تبدیل کرده است که کشتن بیگناهان و سوزانیدن کتابهایی به زبان انگلیسی ادامه ی این مصیبت شوم بود و هنوز هم ادامه دارد. این در حالیست که درامتداد فاجعه جنگ ها وناآرامی های دهه اخیر در افغانستان ده ها بار مساجد وکتابهای دینی ما توسط طالبان وشورشیان دیگر به آتش کشیده اند. فاجعه روز عاشورا یکی از سیاه ترین نمونه های چنین جنایاتیست؛


 اما سوال اینجاست که چرا یکنفر حتی واکنش جدی در آنروز نشان نداد؟ چرا مسلمان بودن ما و عشق ما به کتاب آسمانی حق اینقدر تفاوت میکند. دین مبین اسلام در هیچ کجایی به ما مسلمانها حق کشتن بیگناهان را نداده و نمیدهد. دین اسلام چنانچه از نامش پیداست دین عدالت و مداراست؛ ولی چرا ما مسلمانها اینقدر بیدردانه به دین خود ما جفا کردیم ومیکنیم. وقتی ما خود به دین و کتاب خدا اینقدر دو رنگ برخورد میکنیم، با چه حقی دیگران را محکوم و متهم میتوانیم؟ آیا دین اسلام به ما اخوت را حکم نمیکند؟ اما تا چه حد به راستی از این امر پیروی میکنیم؟ 
من در حالیکه با تمام وجود درد،  توهین به مقدسات دینی مارا محکوم میکنم؛ همچنان خشونت کور در برابر افراد بیگناهی که باورومذهب دیگری دارندرا شدیدن محکوم میکنم.
افزون براین سوزانیدن و پاره کردن کتاب های دیگرکه علم و روشنایی را در بر دارند به هیچ عنوان قابل قبول وتوجیه نیست وباید محکوم شود، مثلن سوزانیدن دایره المعارف ها به زبان انگلیسی که در همین روز ها در ننگرهار اتفاق افتاد. امیدوارم هموطنان من یک آغاز دوباره داشته باشند و با دیدن تصاویر روزهای جاری از افغانستان به حال مردم آن سرزمین دل بسوزانند که اگر این کمک های خارجی قطع شوند، با پدیده ی شوم « آی ـ اس ـ آی» چه میکنند؟ وافغانستانی که امروز در فاصله نزدیک چهل سال از فقیر ترین کشورهای جهان شمرده میشود با کدام امکانی میتواند زنده بماند؟ دین و قرآن پاک را بیایید در دلهای ماصیقل بدهیم و در زیر سایه قرآن مجید همزیستی با تمام بشریت روی زمین را تجربه و آغاز کنیم. یاهو.   

نگاره‌یی از سوختن چندین نسخۀ قرآن‌کریم در جریان حملۀ شورشیان طالب به مسجدی در ارزگان؛ بیست‌وهشتم آبان/عقرب 1389
حالا پرسش این‌جاست، آن‌زمان شورشیانی که این‌روزها کشور را به‌آتش کشیده‌اند، مسلمان نبودند یا قرآن مقدس نبود؟
سوالی از مصدق پارسا.
منبع این تصویر خشونت

Donnerstag, 23. Februar 2012

گزارش مختصر کنفرانس ـ افغانستان و بحث ساختار نظام سیاسی

کانون مطالعات و پژوهشهای خراسان به سلسلهء برگزاری کنفرانس ها و سیمینارهای علمی-پژوهشی خود به تاریخ 19 فبروری 2012 میزبان کنفرانسی تحت عنوان "افغانستان و بحث ساختار نظام سیاسی" در دانشگاه گینگستون لندن بود. کنفرانس که با اشتراک دانشجویان، فرهنگیان ، دانش پژوهان و بانوان افغانستانی مقیم بریتانیا برگزارشده بود گفتمان استمرار نظام ریاستی متمرکز و انحصاری و تعویض آن به نظام پارلمانی غیر متمرکز در افغانستان را به حیث شیوهء حکومت داری خوب و عادلانه مورد ارزیابی  قرار داد.

  کنفرانس به گردانندگی محترم داکتر عبدالکریم عاطفی عضو کانون مطالعات و پژوهشهای خراسان و با تلاوت آیاتی از قرآن مجید توسط محترم احمد مستقیم آغاز گردید. سپس آقای عاطفی با بر شمردن کارکرد های کانون از زمان تاسیس تا اکنون اهمیت بحث ساختار نظام سیاسی در افغانستان را تشریح نموده تغییر ساختار نظام سیاسی فعلی  افغانستان را به نظام پارلمانی در روند تامین دموکراسی، عدالت اجتماعی و مشارکت سیاسی تمام گروه های سیاسی و قومی مفید دانست.  
                                                                                                                                         

   متعاقبآ سخنران اصلی این کنفرانس مجیب الرحمن الرحیمی پژوهشگر علوم سیاسی در دانشگاه ایسکس بریتانیا نتیجهء تحقیقات و پژوهشهای خویش را در رابطه به ساختار نظام سیاسی در افغانستان  با اشتراک کنندگان کنفرانس در میان گذاشت.
                                                                                                  
آقای رحیمی بحث خویش را در این چهار محور عمده متمر کز نموده بود:1) جنبه های تئوریک بحث، 2) انواع نظام های سیاسی و حکومت ها، 3) افغانستان و تجربهء نظام های سیاسی، و 4) گفتمان تغییر نظام سیاسی در افغانستان. آقای رحیمی با اتکا به تیوری " نهاد باوری جدید" بحث خویش را پی ریزی نموده توضیح داد که نهادهای سیاسی نه تنها ابزار راه اندازی عملیه سیاسی که در واقع سمت و سو دهندهء عملیه سیاسی به شمار می روند. وی افزود: در این رویکرد نوین دموکراسی سیاسی نه تنها به وضعیت اقتصادی و اجتماعی که به طرح نهادهای سیاسی نیز بستگی دارد ... نهادهای سیاسی در ذات خود بازیگران سیاسی به شمار می روند ... نهادها نه تنها به پاسخ به خواست ها و نیاز ها می پردازند، که فرهنگ و نگرش را نیز شکل می دهند .
در بخش تقسیم بندی نظام های سیاسی آقای رحیمی با برشمردن دیدگاه های متفاوت در تقسیم بندی از گذشته های دور تا حال با در نظرداشت معیارهای متفاوت با اتکا به دیدگاه دانشمند انگلیسی آقای "جان آرتر رنسم مارویت" برای فهم بحث نظام ها را بر اساس اصل حضور افراد در قدرت به  سه دستهء عمده تقسیم نمود: 1) نظام های مطلقه/استبدادی (Autocracyکه نقش شهروندان در اداره و نظارت بر حکومت اندک است و قدرت در دست یک فرد یا میراثی است. مانند نظام های دکتاتوری و پادشاهی مطلقه 2) نظام های الیگارشی (Oligarchy)، که قدرت در دست عده ای محدودی است مانند خانوادهء شاهی، ثروتمندان یا نظامیان، و 3) نظام دموکراتیک (Democratic) که شهروندان در تعیین و ادارهء قدرت نقش اساسی دارند. حکومت و مسوولین از طریق انتخابات برگزیده می شوند و در مقابل مردم یا نمایندگان مردم پاسخگو اند یا قدرت در دست مردم است.
آقای رحیمی باردیگر با اتکا به دیدگاه های "مارویت" دولت ها/حکومت ها را  بر پایه اصل تمرکز و عدم تمرکز قدرت یا تقسیم و عدم تقسیم حاکمیت ملی یا تقسیم جغرافیایی قدرت به سه دسته بسته بندی نمود: 1) دولت/حکومت بسیط/متمرکز ((Unitary State که قدرت در پایتخت متمرکز است و بیشترین امور را حکومت مرکزی اداره می کند، 2) دولت/حکومت فدرال (Federal State) که قدرت میان حکومت مرکزی و ایالت ها تقسیم است و طبق قانون اساسی ایالت ها از میزان بالایی از قدرت و صلاحیت هایی اجرایی برخوردار اند، 3) کانفدراسیون (Confederation) که متشکل از دولت/حکومت های مستقل است که به صورت رضاکارانه حکومت مرکزیی را به وجود میاورند.  آقای رحیمی همچنان با اتکا به دیدگاه "مارویت" رابطهء قوهء مقننه با اجراییه یا اصل تفکیک و عدم تفکیک قوا نظام های سیاسی دموکراتیک را به سه دسته تقسیم نمود: 1) نظام ریاستی، 2) نظام شبه ریاستی یا نیمه ریاستی و 3) نظام پارلمانی. به اساس این تئوری در هر نظامی که قدرت قوهء مقننه از قوهء اجراییه بیشتر باشد آن نظام پارلمانی است و در هرنظامی که قدرت قوهء مقننه و اجراییه مساوی باشد نظام ریاستی است و در هر نظامی که قدرت قوهء اجراییه از مقننه بیشتر باشد نظام استبدادی است.
آقای رحیمی با بر شمردن مزایا و نواقص نظام های ریاستی متمرکز و پارلمانی غیر متمرکز، نظام پارلمانی غیر متمرکز را بهترین گزینه برای روش حکومت داری در افغانستان پیشنهاد نمود. رحیمی عقیده دارد که در نظام ریاستی قدرت در محور قوه اجراییه متمرکز گردیده بن بستی را بین قوه مقننه و اجراییه بوجود میاورد و همچنان فرهنگ انعطاف پذیری را تقلیل داده عدم شمولیت جمعیت های مختلف اجتماعی در دولت را فراهم میسازد. در نظام ریاستی کابینه ضعیف بوده مسوؤل و پاسخگو نمیباشد. برخلاف نظام ریاستی در نظام پارلمانی  کابینه قوی بوده خویش را در مقابل مردم مسوؤل و پاسخگو میدانند و ضمنآ نظام پارلمانی مشارکت سیاسی را فراهم نموده زمینه همکاری میان قوه مقننه و قوه اجراییه را به وجود میاورد و دموکراسی را ترویج می کند.  

در بخش دیگر آقای رحیمی به بحث افغانستان و تجربهء نظام های سیاسی پرداخته اضافه نمود که افغانستان توسط قدرت های استعماری شکل گرفته و هیچ یک از اقوام این کشور در شکل دهی افغانستان نقش نداشته اند بنآ اقوام بطور غیر طبیعی و با دل ناخواسته تقسیم شده اند. آقای رحیمی ادعا نمود که تحقیقات نشاندهنده آنست که افغانستان جامعه چند قومی، چند فرهنگی و چند مذهبی است که دارای تاریخ پر تنش قومی و اجتماعی بوده است. وی اضافه نمود که افغانستان کشور اقلیت های قومیست و ادعای اکثریت قومی در افغانستان یک بحث بی اساس است.  آقای رحیمی به نوع نظام های گذشته قبل از سال 2001 در افغانستان پرداخت که شامل نظام های  شاهی مطلقه، شاهی مشروطه، جمهوری، کمونیستی، حکومت اسلامی و بالآخره نظام جمهوری دموکراتیک پسا بن می شد و توضیح نمود که گفتمان نظام سیاسی در افغانستان قبل از 2001 خیلی ابتدایی، غیر علمی و سنتی بوده است.


آقای رحیمی در بخش دیگر سخنان اش به بازسازی شکل گیری و رشد گفتمان تغییر نظام سیاسی در افغانستان پرداخت و آغاز و تکامل این بحث را به بررسی گرفت. وی در بخش آسیب شناسی گفتمان تغییر نظام سیاسی گفت: گفتمان تغییر نظام سیاسی در افغانستان از ناپختگی و عدم انسجام، قومی ساختن/بودن گفتمان، نخبه گرایی و نا آگاهی عمومی و فدرالیزم مساوی تجزیهء طلبی رنج می برد. وی علاوه نمود به اثر مداخلهء قدرت و استفادهء جویی حلقات ویژه حکومت ریاستی یا حکومت مقتدر مرکزی به داعیهء پشتون ها، پارلمانی غیر متمرکز به داعیهء تاجک ها و هزاره ها و فدرالی به داعیهء ازبک ها و کنگرهء ملی تبدیل شده است. وی همچنان افزود: این تقسیم بندی زمینه های بحث علمی و آزاد در این زمینه را سلب نموده و اجازه نمی دهد شهروندان این سرزمین با آزادی و بدون پیشداوری قبلی نظام مطلوب برای افغانستان را انتخاب نمایند. وی تاکید نمود تمام فلسفهء سیاست و دموکراسی مهار قدرت و عدم تمرکز آن است. اگر تمرکز قدرت به نفع قومی می بود باید مناطق پشتون نشین کشور اکنون رنگ و رونق دیگر می داشت که چنین نیست. عدم تمرکز قدرت و نقش مردم در تعیین سرنوشت به نفع تمام شهروندان کشور است  و این نخبگان قومگرا یا ایدلوژیک هستند که با قومی ساختن بحث بقای خویش را به قیمت اسبتداد حفظ می کنند.

در فرجام آقای رحیمی با این نتیجه گیری که نظام ریاستی بنا بر تمرکز قدرت  و مشخصه انحصاری نمی تواند پاسخگو نیازمندی و خواسته های چند قومی کشوری چون افغانستان باشد و ده سال اخیر ناکارآمدی این  نظام را برای افغانستان ثابت ساخته است، نظام پارلمانی غیر متمرکز با تقسیم قدرت درمحلات را به مثابۀ راه حل مناسب برای استمرار ثبات سیاسی، تآمین عدالت اجتماعی نهادینه ساختن دموکراسی و وحدت ملی، و روند کامیابی بحث  گفتمان تغیر نظام سیاسی پیشنهاد نمود و از دانشمندان، سیاستمداران و شهروندان کشور تقاضا نمود تا با این پدیده برخورد علمی نموده و به دور از تعصبات قومی و زبانی به قضیه نگاه نمایند.
    
در بخش پرسش و پاسخ اشتراک کننده گان کنفرانس با ابراز نظر های منتقدانه و پرسش های اکادمیک و علمی به غنا مندی بحث ساختار نظام سیاسی در افغانستان افزودند  که از طرف آقای رحیمی مورد استقبال قرار گرفت و  ایشان با متانت و اتکا به تحقیقات خویش به پرسشهای اشتراک کننده گان پاسخ ارائه نمودند.  کنفرانس که به ساعت 16:30 عصر آغاز یافته بود به ساعت  20:30 شام به پایان رسید.


کانون در نظر دارد تا فلم کنفرانس را به زودی به دسترس علاقمندان قرار دهد.Mittwoch, 22. Februar 2012

پارسی

گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی
غـوغــای که، تــــــرنم دریاست پارسی
قهار عاصی
                                                                                                                          

 اوج شکوه و عظمت دنیاست پارسی
کوهِ غرورِ شهر دل ماست پارسی
عنوانی از شجاعت و مضمون راستی
نور و صفای کوچه ی فرداست پارسی
از شهسوار رخش و خداوندگار بلخ
گلپوش تا نهایت دنیاست پارسی
از رگ رگ غرور سیه جامه گان دی
میراث دلربای مصفاست پارسی
زآنجا که آفتاب شجاعت طلوع نمود
فانوس ره، سرود لب ماست پارسی
گردآفرید و رستم و رودابه گویدم
آبش بده که باغ فریباست پارسی
تابیده از بهشت و چراغ فرشتگان
هرجا که مهر و ماه ست، همانجاست پارسی
آزاده ی شهید چه زیبا سروده بود
" چترِ شرف، چراغ مسیحاست پارسی"

سروده ی از سال 1995
نادیه فضل

Freitag, 10. Februar 2012

ازدور تادور

امشب
فرشته ها،  ستاره و نسیم
در هق هق لحظه های سرد
شکستن را تجربه میکنند
شکستن را با من
با من
که شاعرانه ترین گلبرگ سپیده دمان را
از لبخند مادرم چیده ام
و زیبا ترین تبسم لاله ها
هرروز صبح
در کف دستان پدر من
گل میکرد
با من که عشق ، مهربانی و خدا
همیشه صفای خانه ی ما بود
با من ...
شکستن را تجربه میکنند.

از دیر هاست ...
از دیر ها دلتنگی، سردی و سکوت
در خواب
 در خیال و در تمام لحظه ها
با من اند

امشب
 در نهایت سکوتِ بی نفس کوچه ها
چند تکه آرزو را که در من می تپید
به خاک سپردم

امشب عطر نارنج
حلاوت انار و سخاوت سیب را
در دستمال سیاهی
 که از همیشه به شانه داشتم
گره کردم و به خاک سپردم

امشب سوگواری تا استخوانم خله زد
از دیر هاست
که دنبال هویت گم شده ام بودم
دنبال رگم
دنبال ریشه ام
دنبال خانه ام
 خانه ای که دیوار هاش
از خشت و سنگ عشق بود...
من
دنبال هویت گم شده ی خویشم
وآشیانه های آفتابی ...

کوچه تاریکِ تاریک است
مثل قبرستان در سیه ترین شب سال
کوچه تاریک تاریک است

من!
خسته ی زمستان زده ی تلخ

دلم برای دهکده تنگ است
برای روستای نازنین کوهدامنِ من
برای تاکستان های سبز شمالی
برای عطر گوارای نان و انگور
دلم تنگ است
خانه ی من
خانه ی عشق، خانه ی خورشید
دیر هاست که دگر از من نیست
خانه ی من که با خون دلم
گلبرگ های باغچه اش را
نوازش میکردم

با تار تار گیسوانم
پرده های رنگینش را میدوختم
و پنجره هایش را با پوست تنم
از گرد و خاک پاکیزه میکردم

خانه ی من
خانه ی خورشید...
وقتی انکار می شدم
وقتی وجود مرا تکه تکه میکرد
و همو برای دلم، برای دیده ام
«بابا» و «انا» تحمیل میکرد
وقتی با شقاوت شمشیر
برگ برگـَم میکرد
و مرا
در خانه ی شکست کرده ی «بابا»
زندانی میکرد

دردی جاری یی رگهایم بود
 مثل ویرانه های شهری
شهری پس از زمین لرزه های شب هنگام
وقتی «بابا» غریدن گرفت
«آزادی» جان داد
آزادی در حلقه ی داری جانش را باخت
که «بابا» ساخت
بابای تحمیلی بر من ـ
ـ پدر های هزاران ِ دیگر را سر بُرید
و افتخارش را
برشانه های خمیده ی من   
گذاشت

حتی «تاریخ» هم نگفت که
«بابا» یک تکه جنایت بود
نگفت که شقاوت شمشیرش
چراغ هزاران خانه را کشت

 من ...
با اوراق پوسیده و متعفن
بردوش خمیده ام
دنبال هویت گم شده ام سرگردانم
سرگردان
در کوچه های بی انتهای تاریک
در کوچه های غبار آلود و سرد
که بوی پوسیدگی اجساد از آن جاری است

نگاه میکنم
همسایه ام را که پرچم افتخارش را
به تنش می پیچد...
من
 با کوله بارِمتعفن
و پشت خمیده
دنبال هویت گم شده ی خویش
سرگردانم

در کوله بار من
سنگهای گران قیمت تقلب
و استخوانهای پوک افتخار دروغین

در کوله بار من
سر های بریده و چراغهای شکسته
دهان های بسته ی بسته
و رشته های گسسته است

از کوله بار من تاریخ غرور دروغین
کوچه را نفس گیر کرده است

من...
سرگردان هویت گم شده ی خویشم

                 .....
دیشب مادرم که لهجه ی خدا را دارد
به من فرمان داد که
امید را از قفس آزاد کنم
پرنده خوشبال و پر امید را
تا از دور ها ستاره بیاورد

امید را
که شاخه های درخت بلند آزادی را
به جشن فرا خوانـَد
و نفس کوچه را تازه کند
مادرم که لهجه ی خدا را دارد
اما
من به لحظه های می اندیشم
 که انکار میشدم
که پدر مرا به دار میکشیدند
که رنگها را بار دیگر برای من
برای فرزند من تفسیر میکردند
و آزادی را به دار میکشیدند
به گلوله می بستند

آه!
 تاریخ
دروغگوی هزار سر
بمن نگفت که «بابا» یک تکه جنایت بود
او که شقاوت شمشیرش
چراغ هزاران خانه را کشت

من دنبال هویت گمشده ام
در کوچه های تاریک
 در کوچه های غبار آلود
در کوچه های متعفن

با تنها ستاره ی باور
دنبال هویت خویشم
که مولانای بزرگ تفسیرش میکرد
فردوسی رنگش داد
رابعه چراغش بود
و عاصی نام کوه بلند استقامتش
در رگه های هندوکش
در طلایه های زرین دامنِ آمو
و در پیشانی بلند شمامه و سلسال
معنی یی من بود
و هست

معنی هویت من ...

و من میدانم که از همیشه تا دور هستم
هستم

            هستم

                     و هستم...